Mielec:  Powołanie ZIT

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mielcu  planowane jest podjęcie uchwały w sprawie zgody zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT oraz współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  to nowy instrument, który pozwoli na realizację strategii terytorialnych w sposób zintegrowany.  Mówi wiceprezydent Mielca, Paweł Pazdan

Zawarte porozumienie pozwoliłoby  na aplikowanie  środków zewnętrznych w zakresie  turystyki, kultury, bezpieczeństwa czy mobilności.

ZIT będą realizowane przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie tj. składających się z różnych jednostek administracyjnych, za które odpowiadają poszczególne samorządy lokalne. Istotą zastosowania ZIT jest wsparcie projektów ważnych z punktu widzenia rozwoju ośrodków miejskich, mających znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego.

Tomasz Łępa