Mielec: Ponowne wybory do rad osiedli.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Do piątku w Mielcu będą miały miejsce zarządzone przez Radę Miejską w Mielcu, ponowne wybory do rad osiedli Borek, Mościska i Wojsław. W kwietniu wybory 15- osobowych rad na tych osiedlach nie odbyły się z powodu niewystarczającej frekwencji. Ponowne wybory odbędą się w tych samych miejscach co poprzednio. W pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej 45 mieszkańców, natomiast w drugim terminie aby wybory mogły się odbyć, wymagana jest obecność minimum 30 osób. W tym roku wyjątkowo porządek zebrań mieszkańców wymienionych osiedli obejmuje także spotkanie z Prezydentem Miasta Mielca Jackiem Wiśniewskim i przedstawienie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowanego na 2020 rok. Spotkania prezydenta miasta z mieszkańcami pozostałych mieleckich osiedli poświęcone Mieleckiemu Budżetowi Obywatelskiemu odbędą się w drugiej połowie maja.

 

(Tomasz Łępa)