Mielec:  Policjanci apelują o zwiększenie opieki nad dziećmi i młodzieżą

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

W ostatnim czasie znacznie nasiliła się ilość kradzieży popełnianych przez osoby nieletnie i małoletnie na terenie powiatu mieleckiego. Policjanci apelują o wzmożenie opieki nad dziećmi, nie tylko w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale także jeśli chodzi o przestrzeganie prawa przez osoby nieletnie. Mówi Urszula Chmura z komendy Policji w Mielcu.

Bez względu na wartość skradzionego przedmiotu osoba niepełnoletnia, która dopuści się kradzieży, według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, odpowiada za popełnienie czynu karalnego. W przypadku gdy nieletni jest zagrożony demoralizacją lub jest sprawcą czynu karalnego wszelkie zebrane materiały w sprawie kierowane są do sądu rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Tomasz Łępa