Mielec:  Pogotowie ratunkowe częścią podkarpackiego konsorcjum

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Tomasz Łępa

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu stała się częścią Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie jako lider Konsorcjum, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie oraz Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku. Stało się to za sprawą  Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która  zakłada powstanie samodzielnych stacji pogotowia bezpośrednio podlegających Ministerstwu Zdrowia.

Mielec jest liderem Podkonsorcjum obejmującego działaniem teren powiatów: mieleckiego, tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego i stalowowolskiego.

Jak mówi wicestarosta Andrzej Bryła, wejście mieleckiego pogotowia do Konsorcjum pokazuje dobry kierunek zmian w ratownictwie medycznym wytyczony przez kolejne zarządy powiatu mieleckiego.

Jak tłumaczy dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu Grzegorz Gałuszka reforma, do której mieleckie pogotowie przygotowywało się przez wiele miesięcy dla pacjentów nic ona  nie zmieni. Pacjenci oczekujący na karetkę będą mieli udzieloną pomoc na tych samych zasadach, co do tej pory.

Tomasz Łępa