Mielec: Podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę i przebudowę ul. Zielonej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

W siedzibie Domu Kultury w Przecławiu, burmistrz Przecławia  Renata Siembab podpisała  umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod  nazwą  „Rozbudowa i przebudowa drogi – ul. Zielonej w miejscowości Przecław  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Firmą,  która złożyła najkorzystniejszą ofertę jest  to Przedsiębiorstwo Drogowo  – Mostowe z siedzibą w Dębicy. Zakres przewidzianych robót przy rozbudowie ul. Zielonej to m.in. przebudowa i budowa chodnika, budowa/ przebudowa zatoki postojowej, przebudowa skrzyżowania i  zjazdów, przebudowa i budowa urządzeń wodnych, budowa oświetlenia drogowego oraz przebudowa sieci gazowej.

Wartość zadania, które zostanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi blisko 2 mln, Pracę ruszają  już w  przyszłym tygodniu.

Tomasz Łępa