Mielec: Podkarpacka Akademia Motoryzacji.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

W Zespole Szkół Technicznych w Mielcu podsumowano projekt „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”.
Jednym z głównych założeń dwuletniego projektu był wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół branży motoryzacyjnej na terenie województwa podkarpackiego.
Na stanowiskach pracy firmy Kirchhoff 31 uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanik oraz 7 nauczycieli zawodu odbywało swoje staże.
Mówi koordynator projektu mgr inż. Mieczysław Wilk.

Podczas spotkania podsumowującego projekt wręczono uczniom i nauczycielom certyfikaty ukończenia stażu zawodowego w firmie Kirchhoff oraz zaprezentowano pracownie doposażone w ramach projektu.

Tomasz Łępa