Mielec: Place zabaw otwarte dla mieszkańców.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Podobnie jak w latach ubiegłych od poniedziałku 20 lipca ogrody – place zabaw znajdujące się przy mieleckich przedszkolach nr 3,4,6,9,12,13 oraz 16 będą otwarte dla mieszkańców po godzinach pracy tych placówek. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym z ogrodów będzie można korzystać dopiero po opuszczeniu placówki przez dzieci do niej uczęszczające.
W trakcie pobytu na terenie ogrodów przedszkolnych obowiązywać będą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu). Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
W trakcie zabawy opiekunowie i dzieci nie powinni spożywać posiłków oraz napoi. Po zakończonej zabawie zaleca się każdorazowo umyć lub zdezynfekować ręce, a także zabawki, które dzieci miały ze sobą. Place zabaw zlokalizowane przy mieleckich przedszkolach zamykane będą około godziny 20.00 zaś w soboty, niedziele oraz święta – przy sprzyjającej pogodzie, ogrody zabawowe otwierane będą około godziny 8.00.

Ponadto Sanepid zwraca również uwagę, aby nie angażować w opiekę nad dzieckiem osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Tomasz Łępa