Mielec: Optymalizacja lekiem na brak środków.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Rada powiatu mieleckiego przyjęła program naprawczy dla Szpitala Specjalistycznego im. Biernackiego. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych. 10 radnych z Klubu PiS było temu przeciwnych.

W dokumencie przygotowanym przez dyrekcję lecznicy podane zostały główne kierunki optymalizacji jej funkcjonowania. Optymalizacja ta jest wielką niewiadomą dla radnego klubu PiS

Jak tłumaczy mielecki starosta Stanisław Lonczak, zarządzający szpitalem mają kilka miesięcy aby ich plan został urealniony w zdobywaniu oszczędności. O ile za rok miniony, według wstępnych szacunków, organ prowadzący – powiat – będzie musiał dopłacić około 7 milionów złotych, o tyle – według założeń programu naprawczego – za rok bieżący kwota ta wyniesie 2,5 mln zł.

Nie oznacza to, że właśnie tyle wynosić będzie strata na działalności szpitala. Powyższe kwoty nie obejmują wielkości amortyzacji odpisywanej w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

Dyrektor szpitala podkreśla, że restrukturyzacja placówki nie będzie odbywała się kosztem zwolnień pracowników, jak to było brane pod uwagę przy poprzednim tego typu planie opracowanym cztery lata temu, gdzie zaprezentowane były trzy warianty i każdy z nich zakładał masowe zwolnienia personelu nielekarskiego.

Tomasz Łępa