Mielec:  Opieka wytchnieniowa  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu  przystąpiło do realizacji  zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do mieszkających na terenie Powiatu Mieleckiego osób będącymi członkami rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Mówi Beata Kardyś dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

Usługa opieki wytchnieniowej ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby z niepełnosprawnościami w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków np.: z powodu pobytu w szpitalu czy  wyjazdu poza miejsce zamieszkania.

Uczestnik,  któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi. Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

 

Tomasz Łępa