Mielec: Opanowaliśmy rekrutację!

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Zakończyła się rekrutacja do mieleckich szkół średnich. Zgodnie z zapowiedziami jeszcze sprzed rekrutacji tegoroczny podwójny nabór stanowił swego rodzaju wyzwanie.
Każda ze szkół przyjęła odpowiedni poziom punktowy decydujący o naborze. Generalnie w mieleckich liceach „dolny próg” ustalony został na poziomie 95 punktów, a w technikach na poziomie 70.
W zależności od przyjętych preferencji uczniów, byli oni przypisywani do wybranych przez siebie profili przedmiotowych, aż do wyczerpania miejsc w poszczególnych oddziałach. Mówi Andrzej Bryła, wicestarosta mielecki.

Według danych zbiorczych ze wszystkich gimnazjów z terenu Powiatu Mieleckiego zakwalifikowano do przydziału 1385 uczniów. Do szkół średnich na terenie powiatu przypisano spośród nich 1365. Nieliczna grupa, bo 28 gimnazjalistów wybrało szkołę poza Powiatem Mieleckim. Kolejnych 20 nie zostało przydzielonych nigdzie. Nie oznacza to, że zostali oni wyparci poza obowiązkowy w Polsce system kształcenia do 18. roku życia.

W przypadku absolwentów podstawówek zarejestrowanych w systemie rekrutacji do szkół średnich było 1458 uczniów. 1392 spośród nich wybrało mieleckie placówki, 20 postanowiło kontynuować dalsza edukację poza Powiatem Mieleckim. Podobnie jak w przypadku gimnazjalistów 46 absolwentów podstawówek nie zostało przydzielonych do żadnej ze szkół.

(Tomasz Łępa)