Mielec: Odszedł na wieczną wartę…

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

W Mielcu w wieku 91 lat zmarł kpt. Jerzy Dębicki – harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej oraz podziemia antykomunistycznego.  Jerzy Dębicki urodzony w grudniu 1929 r. w Mielcu, w czasie okupacji hitlerowskiej uczył się w szkole powszechnej i na tajnych kompletach z zakresu przedmiotów zabronionych, w latach 1940 – 1945 r. był harcerzem Szarych Szeregów AK – Drużyny im. J. Wiśniowieckiego, a  potem do 1951 r. – Tajnej Niepodległościowej Drużyny Harcerskiej  występującej też pod nazwą WiS (Wolność i Sprawiedliwość).

W listopadzie 1951 r. został aresztowany i skazany na 12 lat więzienia za przynależność i działalność w tajnych organizacjach niepodległościowych. Pracował w więziennym Przedsiębiorstwie Remontu Samochodów w Sztumie, a  także jako więzień, w Biurze Projektów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr 1 w Warszawie. W okresie „odwilży” w grudniu 1956 r. został uwolniony.

Do 1982 r. pracował w WSK i OBR SK Mielec w służbach konstrukcyjno-badawczych. Zaistniała po 1989 r. nowa sytuacja polityczna umożliwiła reaktywowanie księgarskich tradycji rodzinnych. Wraz z żoną Ireną oraz synem Pawłem podjął trud wznowienia działalności księgarni, zabranej bezprawnie w 1950 r. Eugeniuszowi Dębickiemu.

Podsumowaniem jego heroicznej postawy i zasług dla wolnej Polski był Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.  Tak wtedy mówił o tym wyróżnieniu :

Jerzy Dębicki odznaczenie to  otrzymał w Mielcu, podczas uroczystego posadzenia „Dębu Niepodległości” w 2017 roku.

Osobę zmarłego wspomina radny Marek Zalotyński:

Tomasz Łępa