Mielec: Od teraz… Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu  głosami radnych powiatu mieleckiego została przekształcona w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Celem poradni  psychologiczno –pedagogicznej  jest  udzielanie  dzieciom,  od  momentu urodzenia  i  młodzieży pomocy  psychologiczno–pedagogicznej  oraz  pomocy  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom  i  nauczycielom  pomocy  psychologiczno –pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Mówi radna Maria Orłowska.

Przekształcenie poradni na specjalistyczną  ma być odpowiedzią na narastające trudności i zaburzenia dzieci i młodzieży z powiatu mieleckiego w zakresie emocji, komunikowania czy zachowania się w dzisiejszej rzeczywistości.

Mielecka poradnia psychologiczno-pedagogiczna   swoimi  działaniami wynikającymi ze statutu obejmuje ponad 130 placówek, w których  zdobywa wiedzę blisko 20 tysięcy uczniów.

 

Tomasz Łępa

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Łępa