Mielec: Nowe drzewa i nowe krzewy…

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

 

Aż 500 nowych drzew i ponad 10 000 krzewów zostanie posadzonych w Parku Leśnym przy ul. Kazimierza Wielkiego. Będzie bezpieczniej, czyściej i estetyczniej. Modernizacja Parku Leśnego w Mielcu to jeden z etapów prac, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec”, na które Mielec otrzymał dofinansowanie  ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Mówi prezydent Mielca, Jacek Wiśniewski.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie miejsca bezpiecznego, przeznaczonego do spacerów i wypoczynku w cieniu drzew. W ramach pierwszego etapu inwestycji zostaną przeprowadzone kompleksowe prace pielęgnacyjne drzewostanu, wspomniane już nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin, modernizacja głównej alei spacerowej, która zostanie poszerzona, a także montaż elementów małej architektury i budek lęgowych dla ptaków.

Wśród drzew, które zostaną posadzone w Parku Leśnym będą rodzime gatunki – sosny, jesiony, buki, klony, brzozy, świerki. Kolorytu dodadzą natomiast krzewy – kwitnące, owocujące, miododajne, dające schronienie i pożywienie ptakom, owadom i drobnym ssakom. Naturalnym etapem pielęgnacyjnym kompleksów leśnych jest także trzebież gatunków ekspansywnych. Zabieg ten wzmocni przyrost drzew najbardziej wartościowych, poprawi się także stan sanitarny lasu, a drzewa dojrzałe i zdrowe będą mogły rozwijać się swobodnie w warunkach im sprzyjających, dodaje prezydent Mielca.

(Tomasz Łępa)