Mielec: Nierozstrzelana pamięć

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

Na ryku księgarskim Mielca pojawiła się druga, poszerzona edycja książki „Nierozstrzelana Pamięć – Mielecki Słownik Katyński”, autorstwa Jerzego Skrzypczaka, dyrektora Muzeum Regionalnego w Mielcu.  Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki podjął decyzję o wsparciu finansowym dla mieleckiego Muzeum, dzięki czemu możliwe było wydanie Słownika Katyńskiego. Jego zdaniem to bardzo cenna inicjatywa, dzięki której losy tych ludzi nie zostaną zapomniane.

Określenia: mielecka lista katyńska” czy „mielecki słownik katyński” są skrótem myślowym, obejmującym tych wszystkich, którzy związani byli z regionem  a także powiatem mieleckim poprzez służbę i pracę na tym terenie, bądź stąd się wywodzili, ale pracowali i służyli w innych częściach kraju. To właśnie o nich, o ich losach opowiada autor książki – Jerzy Skrzypczak, dr historii i dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu.

Wśród ofiar zamordowanych przez NKWD z 5 marca 1940 było także 93 mielczan, oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej, służby więziennej, bankowości, sądownictwa, administracji samorządowej, związanych z Mielcem i ziemią mielecką.

Tomasz Łępa