Mielec: Nie żyje kpt. Jerzy Dębicki

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

W wieku 91 lat zmarł w Mielcu  kpt. Jerzy Dębicki – harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej oraz podziemia antykomunistycznego.  Uczył nas prawdziwego patriotyzmu – tak wspomina zmarłego marszałek podkarpacki Władysław Ortyl.

Jerzy Dębicki urodzony w grudniu 1929 r. w Mielcu, w czasie okupacji hitlerowskiej uczył się w szkole powszechnej i na tajnych kompletach z zakresu przedmiotów zabronionych, w latach 1940 – 1945 r. był harcerzem Szarych Szeregów AK – Drużyny im. J. Wiśniowieckiego, a  potem do 1951 r. – Tajnej Niepodległościowej Drużyny Harcerskiej  występującej też pod nazwą WiS (Wolność i Sprawiedliwość).

W listopadzie 1951 r.  aresztowany i skazany na 12 lat więzienia za przynależność i działalność w tajnych organizacjach niepodległościowych. W okresie „odwilży” w grudniu 1956 r. został uwolniony.

Podsumowaniem jego heroicznej postawy i zasług dla wolnej Polski był Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie to otrzymał w Mielcu, podczas uroczystego posadzenia „Dębu Niepodległości”.

 

Tomasz Łępa