Mielec: Nie bójmy się mówić o autyźmie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

W kwietniu obchodzone są Światowe Dni Autyzmu. Ich celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Obecnie  autyzm jest diagnozowany u 1 na niemal 100 dzieci i należy do grupy najczęściej rozpoznawanych zaburzeń rozwojowych.

Jak mówi Monika Krępa psycholog, dla wielu rodziców przyjęcie informacji o zaburzeniu dziecka  w rozwoju wywołuje różne reakcje. Rozpoczęcie terapii na wczesnym etapie daje szanse dziecku wydobycia maksimum jego możliwości.

Z autyzmu nie można się wyleczyć, ale wczesne rozpoznanie, dobrze postawiona diagnoza i niezbędne oddziaływania terapeutyczne mogą zapewnić dziecku autystycznemu względnie dobre warunki rozwoju. Objawy autyzmu występują zazwyczaj przed 3 rokiem życia, ale diagnoza może być postawiona u dzieci, młodzieży lub u dorosłych.

Tomasz Łępa