Mielec: Mieszanka młodości i doświadczenia.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

Rady nadzorcze spółek komunalnych Miasta Mielca w odświeżonym składzie. W ostatnich tygodniach nastąpiło szereg zmian w ich kolektywie. Mówi prezydent Mielca Jacek Wiśniewski:

Prezydent Wiśniewski odnosi się również do wcześniejszych zmian osobowych w spółkach dokonywanych przez pełniącego funkcję prezydenta miasta Fryderyka Kapinosa, który kierował się – jak mówił wtedy – potrzebą wprowadzenia do rad specjalistów w dziedzinach zgodnych z zakresem działalności poszczególnych spółek. Zdaniem Wiśniewskiego zwolnienia tamtych osób nie były dobrą decyzją.

By móc znaleźć się w radzie nadzorczej, kandydat musi posiadać m.in. wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Niezależnie od tego należy spełnić przynajmniej jeden z wymogów: posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego czy m.in. ukończyć studia Master of Business Administration.

A pełna lista składu osobowego rad nadzorczych dostępna jest na naszej stronie internetowej.

(Tomasz Łępa)

Skład osobowy Rad Nadzorczych – stan na 26.02.2019 r.:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Zdzisław Klonowski
Wiesław Leyko
Krzysztof Dolot
Jacek Mik
Czesław Tabor

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Andrzej Bryła
Joanna Grabiec
Magdalena Piętal
Stanisław Tylec
Antoni Jędrasik

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.
Józef Smaczny
Teresa Gacek
Agnieszka Maziarz
Anna Padykuła

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Marek Paprocki
Ewelina Sieroń
Leszek Bochenek
Kazimierz Guła
Janusz Styczeń

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
Małgorzata Basiak
Marek Pustułka
Piotr Wiech

Lotnisko Mielec Sp. z o.o.
Monika Szczodry
Artur Wojtas
Anna Chatys

Agencja Rozwoju Regionalnego ‘MARR’ S.A.
Bogdan Ostrowski
Henryk Sowa (przedstawiciel ARP S.A.)
Bogusław Napieracz

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
Antoni Słomiany
Anna Hara – Szarek
(przedstawiciel GMM)
Bernard Barteczko