Mielec: Miasto Mielec w kolejnym programie rządowym.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

Samorząd Mielca chce wziąć udział w programie Dostępność Plus. Pełniący funkcję prezydenta Mielca Fryderyk Kapinos podpisał deklarację partnerstwa w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adama Hamryszczaka i marszałka Władysława Ortyla. Podpis pod deklaracją złożył także dyrektor mieleckiego oddziału ARP Krzysztof Ślęzak.
Program Dostępność Plus będzie wspierał inwestycje w 8 obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. Wartość inwestycji w ramach realizacji programu w skali całego kraju to ok. 23 mld zł w latach 2018-2025.

Mówił Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Osoby niepełnosprawne, starsze, potrzebują pomocy w wielu kwestiach, także w dostępie do mediów czy informacji – zaznaczał marszałek podkarpacki Władysław Ortyl.

Krzysztof Ślęzak zaznaczył także już o pierwszych działaniach jakie podejmują pracodawcy na mieleckiej strefie w kierunku osób niepełnosprawnych.

Nowy program rządowy ma przede wszystkim przyczynić się do usuwania barier infrastrukturalnych i prawnych utrudniających życie np. seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Do jego realizacji wykorzystywane będą zarówno środki pochodzące z UE w ramach polityki spójności, jak również z Funduszy Norweskich, budżetu państwa, budżetów samorządów oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(Tomasz Łępa)