Mielec:  Kto ma odśnieżyć chodnik?

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Tomasz Łępa

Zimowa aura bywa nieprzyjemna i to nie tylko ze względu na mroźne powietrze. Gdy zaczyna padać śnieg, oznacza to dodatkowe obowiązki związane m.in. z odśnieżaniem terenów wokół posesji. Niektóre z nich są uregulowane prawnie, a ich wypełnianie podlega kontroli. Mówi Arkadiusz Misiak, komendant  Straży Miejskiej w Mielcu.

Wiele osób dzwoni z pytaniem , kiedy należy usunąć  taki śnieg z chodnika?

Konsekwencja  takiego braku odśnieżenia może zakończyć się przez Straż Miejską pouczeniem, nałożeniem mandatu w wysokości 500 zł lub wystąpieniem na drogę sądową. Na mocy art 117. kodeksu wykroczeń osobie niewywiązującej się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości grozi nagana lub grzywna w wysokości 1500 zł.

 

Tomasz Łępa