Mielec: Kończy się spór o rondo Ryczaja.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Marta Górecka

W Mielcu kończy się blisko dwuletni spór i walka na argumenty związana z nazwaniem ronda przy dawnym WSK PZL Mielec imieniem Tadeusza Ryczaja.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Wojewody Podkarpackiego na uchwałę Rady Miejskiej w Mielcu. Oznacza to, że uchwała Rady Miasta jest obowiązująca, a tablica z nazwiskiem Ryczaja trafi na strefowe rondo.

Mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu Bogdan Bieniek:

Inicjatywa obywatelska nadania rondu w Mielcu imienia Tadeusza Ryczaja wieloletniego dyrektora WSK Mielec wzbudzała wiele emocji podczas obrad mieleckich rajców jeszcze w 2020 roku.
Jak mówił na jednej z sesji Rady Miejskiej w Mielcu Wacław Świerczyński, przewodniczący Rady Osiedla Kilińskiego mimo iż Tadeusz Ryczaj był postacią z czasów PRLu to nie został on przyniesiony w teczce do Mielca, dodaje. To za jego czasów miasto zaczęło się rozwijać.

W obronie inicjatywy obywatelski swój głos zabrała wtedy także poseł Krystyna Skowrońska.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart podjęła decyzję o unieważnieniu uchwały Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu ulicy Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ulicą Przemysłową – Rondo imienia Tadeusza Ryczaja. Wojewoda w uzasadnieniu opierała się na decyzji Instytutu Pamięci Narodowej.

Tomasz Łępa