Mielec: Kolejne środki na scalenie gruntów

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Tomasz Łępa

Blisko 4 miliony złotych na realizację projektu scalania gruntów w gminie Padew Narodowa pozyskał samorząd Powiatu Mieleckiego. Postępowanie scaleniowe tym razem prowadzone będzie we wsi Piechoty.
Umowy o dofinansowanie projektów scaleniowych podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Jak wylicza Andrzej Bryła, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego, zakontraktowane wsparcie umożliwi objęcie postępowaniem scaleniowym 310 ha gruntów wsi Piechoty. Prace w tym zakresie potrwają od lipca br. do czerwca 2025 r. Podobnie jak w przypadku wcześniej prowadzonych scaleń, pozwolą na poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach oraz dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych czy rzeźby terenu, dodaje.
Warto dodać, że podczas tego samego spotkania zakontraktowano także wsparcie dla projektów scaleniowych realizowanych przez starostów powiatów: przeworskiego, łańcuckiego oraz brzozowskiego.

Tomasz Łępa