Mielec: Jest porozumienie z pielęgniarkami

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zawarła porozumienie ze związkami zawodowymi reprezentującymi pielęgniarki i położne.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrośnie na czas nieokreślony etapowo: od września tego roku i od czerwca przyszłego, Mówi dyrektor lecznicy, Leszek Kwaśniewski.

Podpisane porozumienie wyczerpuje roszczenia związane z podwyżkami wynagrodzenia grup pielęgniarek i położnych zatrudnionych w mieleckim szpitalu w okresie objętym porozumieniem tj. od dnia jego podpisania do 31 maja 2020 r.
W tym czasie związki zawodowe będące stroną porozumienia nie będą wszczynać nowych sporów zbiorowych ani wysuwać jakichkolwiek dalszych żądań płacowych.
Kolejne rozmowy w zakresie ewentualnego dalszego wzrostu wynagrodzenia grup pielęgniarek i położnych strony podejmą po 31 maja 2020 r., po przeanalizowaniu przez dyrekcję szpitala wpływu poniesionych kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzenia na ogólną sytuację finansową szpitala. Dodajmy, podpisane porozumienie nie obejmuje sporu zbiorowego toczącego się z udziałem mediatora.

(Tomasz Łępa)