Mielec: Jest czy go nie ma?

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

 

Starostwo Powiatowe w Mielcu zaniepokojone jest  sytuacją w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego. Nieoficjalnie mówi się o możliwym mobbingu i o nielegalnym nagrywaniu osób przez dyrekcję placówki szkolnej.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy odbyły się w tej placówce trzy kontrole. Prowadzone były przez Starostwo, ale też niezależnie od organu prowadzącego, swoje działania kontrolne podjęło Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Obecnie w mieleckim Starostwie rozpatrywana jest jedna ze skarg na działania  dyrekcji szkoły. Jeżeli doniesienia o tym się potwierdzą,  starostwo mieleckie już na obecnym etapie zapowiada podjęcie stanowczych kroków.

Aby umożliwić nauczycielom swobodę i anonimowość wypowiedzi, przygotowywana jest z inicjatywy organu prowadzącego specjalna ankieta na zewnętrznym serwerze całkowicie niezależnym od Starostwa. Ankietę będzie można wypełnić tylko raz z danego komputera.  Czy jej wyniki będą miarodajne i czy pozwolą na głębszą analizę relacji personalnych w szkole, zależeć będzie już tylko od samych nauczycieli.

Tomasz Łępa