Mielec: Inwestycje szpitalne.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Mielecki Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego przystępuje do modernizacji swojej infrastruktury. Starostwo Powiatowe złożyło wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu „ Modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu”.
Całkowity koszt prac to blisko 18 mln złotych. Mieleckie starostwo otrzymało wsparcie na ten cel w kwocie 3 mln złotych, więc projekt został podzielony na dwa etapy: w pierwszym przewiduje się wykonanie w roku bieżącym m.in. zadań jak: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja sieci centralnego ogrzewania, instalacja fotowoltaiki czy wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego nr 1.
Mówi Bogdan Bieniek, dyrektor Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

Przewidywane nakłady inwestycyjne w roku bieżącym wyniosą łącznie ponad 2,5 mln złotych. Na rok przyszły zaplanowano wykonanie wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego nr 1. Na to zadanie zarezerwowano środki w wysokości 930 tys. złotych.

Tomasz Łępa