reklama

Mielec: Inwestycja drogowa

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ogłosił listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  Na liście tej znalazło się zadanie inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Miejska Mielec pod nazwą „Budowa drogi gminnej publicznej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego”. Planowana droga znajdować się będzie na terenach przyległych do Mieleckiego Parku Przemysłowego – tj. obszar na osiedlu Wojsław. Jedna część nowego traktu drogowego o długości ponad  760 metrów zostanie poprowadzona przebudowanym odcinkiem ulicy Inwestorów, a druga część będzie całkowicie nową ulicą łączącą się z istniejącą drogą wewnętrzną umożliwiającą dojazd do obwodnicy miasta. Ulica wyposażona w kanalizację teletechniczną i deszczową wraz z chodnikiem  wykonanym z kostki brukowej będzie oświetlona 26 latarniami. Wybudowane zostaną także dwie zatoki autobusowe. Realizacja tego projektu pozwoli na otwarcie kolejnych terenów Mieleckiego Parku Przemysłowego pod działalność inwestycyjną. Możliwe będzie bezpośrednie wyprowadzenie ruchu z obszaru przemysłowego zarówno na drogę wojewódzką – obwodnicę miasta Mielca, jak i do samego centrum miasta. Kosztorysowa wartość projektu zamyka się kwotą  ponad 3 mln 900 tys. zł., natomiast kwota dofinansowania zadania środkami Funduszu wyniesie blisko  1 mln 790 tys.  zł.

Tomasz Łępa