Mielec: Hotel miejscem dla kwarantanny

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

Hotel Polski w Mielcu to miejsce , które zostało wybrane dla osób, które muszą odbyć kwarantannę indywidualną.  Mimo iż taka kwarantanna powinna odbywać się  w miejscu zamieszkania danej osoby to jednak ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia  oraz iż w  miejscu zamieszkania takiej osoby mogą zamieszkiwać członkowie rodzin   z grupy ryzyka tj.  chore, po przeszczepach, mające inne schorzenia wskazane jest, żeby osoba poddana kwarantannie odbywała ją poza swoim miejscem zamieszkania.

Mówi prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.

Przygotowywany do przeprowadzania kwarantanny jest również Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych przy ul. Królowej Jadwigi. Jest to jednak rozwiązanie na wypadek, gdyby sytuacja nabierała  dużych rozmiarów w ilości osób, które muszą w jednym czasie odbywać kwarantannę.

Tomasz Łępa