Mielec:   HiT  „nie”  w mieleckich szkołach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Wraz z nowym szkolnym przyszło sporo zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie do szkół ponadpodstawowych nowego przedmiotu o nazwie: historia i teraźniejszość. W związku z tym zmienił się także program nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Nowy przedmiot zastąpić ma na poziomie podstawowym lekcje WOS-u. Został zatwierdzony także  nowy podręcznik do HiTu autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, który w mieleckich szkołach średnich  nie będzie wiodącym podręcznikiem.

Mówi wicestarosta mielecki Andrzej Bryła.

Jak dodaje wicestarosta mielecki żadna  ze szkół prowadzonych przez powiat mielecki nie zdecydowała się na korzystanie z  podręcznika prof. Roszkowskiego.

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny, który będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Od 1 września 2022 r. jest wprowadzany w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Wprowadzony został w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym, obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Do użytku szkolnego został dopuszczony już drugi podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość. To podręcznik Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Na dopuszczenie do użytku czeka jeszcze jeden podręcznik przygotowany przez Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń.

Tomasz Łępa