Mielec: Historia tworzy Polanę Niezłomnych.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

Na Polanie Niezłomnych w Szydłowcu  koło Mielca posadzone zostały kolejne dęby pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Już od kilku lat organizatorzy tych mieleckich uroczystości a są nimi kluby i stowarzyszenia patriotyczne w Mielcu starają się poprzez takie działania przypominać osoby, który jeszcze do niedawna były świadomie zapominane przez historię,  a które walczyły o wolną Polskę.

Mówi prezes klubu historycznego Prawda I Pamięć, Piotr Pszeniczny.

Także już od kilku lat w uroczystości  te wpisuje się Rajd Rowerowy Śladami Wojciecha Lisa “Mściciela”. Jego organizatorem jest Leszek Kijowski, Trasy Rowerowe Mielec.

Jan Rydzowski urodził się 1923 r. Brał udział w  licznych akcjach przeciwko Niemcom. W 1945 r. został aresztowany przez NKWD. W oddziale Wojciecha Lisa prowadził działalność patriotyczną. W 1992 r. rodzina podjęła starania o unieważnienie wyroku skazującego go na karę śmierci a rok później sąd w Rzeszowie unieważnił wyrok uznając walkę Jana Rydzowskiego za walkę o wyzwolenie kraju spod niemieckiego i sowieckiego jarzma.

Stanisław Kasznica urodził się w 1908 r. we Lwowie. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r.  1947 został aresztowany przez UB. Wyrokiem z 2 marca 1948 Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go w procesie na czterokrotną karę śmierci oraz na cztery kary więzienia, a także na kary dodatkowe – utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych oraz konfiskatę mienia i na zasadzie sumowania wyroków wymierzył mu karę łączną – karę śmierci. Wyrok wykonano  w więzieniu mokotowskim przez rozstrzelanie. We wrześniu 1992 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał wyrok byłego Wojskowego Sądu Rejonowego  w Warszawie za nieważny.

 

(Tomasz Łępa)