Mielec:  Gmina Radomyśl Wielki wysoko w kraju.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Czasopismo samorządowe Wspólnota przeanalizowało  samorządy pod względem dochodów własnych za 2020 r. W skali ogólnopolskiej  bardzo dobrze wypadła Gmina Radomyśl Wielki.

Pandemia COVID-19 w 2020 r. miała wpływ dla finansów samorządowych. Kryzys, będący skutkiem zamykania gospodarki z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, ogólnie rzecz biorąc zmniejszył dochody budżetowe. Wynikało to m.in. z niższych wpływów podatkowych płaconych przez firmy czy tracących część dochodów mieszkańców, przyznawanie przez samorządy zwolnień z podatku od nieruchomości czy obniżanie czynszu w lokalach komunalnych.

Aż w  167 samorządach dochody własne tylko w ciągu jednego roku zmniejszyły się do niebezpiecznej wysokości ponad 10 proc. Niemniej w 376 samorządach (272 gminy wiejskie) nastąpił ponad dziesięcioprocentowy wzrost. Dotyczy to także Gminy Radomyśl Wielki. Radomyski samorząd w gronie 610 miasteczek w Polsce znalazł się na bardzo wysokim 15. miejscu, zwiększając swoje dochody o 17,75% w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Na Podkarpaciu lepszy w tym gronie okazał się tylko Narol. W tej kategorii 289 samorządów odnotowało spadek dochodów własnych, z czego 48 ponad 10-procentowy. Z kolei ponad 15 procentowy wzrost dochodów zanotowało 25 miasteczek.

 

Tomasz Łępa