Mielec: Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

 

W Starostwie Powiatowym w Mielcu aż do odwołania   bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie w trybie szczególnym, w systemie ograniczonej dostępności.

W budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul Wyspiańskiego  obsługa stron załatwiających sprawy w Wydziałach Starostwa, odbywać się będzie  następująco:

– sprawy załatwiane są telefonicznie lub drogą pocztową lub przez e-PUAP,

– interesanci, którzy telefonicznie umówią termin wizyty, będą mogli załatwić sprawę w siedzibie Urzędu, w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem,

– wnioski i podania nie wymagające potwierdzenia złożenia dokumentu, należy składać w wyznaczonym miejscu obok Portierni (główne wejście do budynku),

– wnioski i podania wymagające potwierdzenia są przyjmowane w Punkcie podawczym na parterze budynku, w godzinach: od 8.00 do 11.00.

 

Kontakt z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Mielcu  będzie odbywał się wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz pod adresem mailowym.

Sprawy w Wydziale Komunikacji, załatwiane będą WYŁĄCZNIE po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w wydziale komunikacji.

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wszystkie sprawy będą  ustalane telefonicznie. Wszelkie dokumenty należy dostarczać pocztą tradycyjną, mailową lub bezpośrednio do skrzynki podawczej zlokalizowanej wewnątrz budynku Poradni – bezpośrednio przy drzwiach wejściowych.

 

Numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Mielcu jak i szczegółowe informacje dotyczącą bieżącej pracy urzędu i placówek  znajdują się na stronie: powiat-mielecki.pl

 

Tomasz Łępa