Mielec: Empol bez miejsca na mieleckiej strefie

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Kontrowersyjna lokalizacja stacji przeładunkowej odpadów komunalnych na terenie strefy ekonomicznej w Mielcu jaką miała urządzić firma EMPOL nie dojdzie do skutku. Obiekt ten został przejęty przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. Mówi prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.

Jak czytamy w nadesłanym komunikacie od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu kwestia kontrowersyjnej lokalizacji stacji przeładunkowej odpadów komunalnych na terenie EURO-PARK MIELEC została rozwiązana przez agencję poprzez skorzystanie z przysługującego jej prawa pierwokupu nieruchomości, na której inwestycja miała być realizowana. Tym samym nieruchomość nie będzie udostępniona inwestorowi na cele realizacji spornej inwestycji.
Zatem bez względu na rozstrzygnięcia administracyjne zaskarżonej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydanej przez Prezydenta m. Mielca, inwestor nie będzie dysponował gruntem na cele budowlane, co eliminuje możliwość wystąpienia przez tegoż inwestora z wnioskiem o pozwolenie na budowę, czytamy w komunikacie.

Tomasz Łępa