Mielec: Elektryk będzie miał strzelnicę.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Powiat Mielecki uzyskał dofinansowania na budowę strzelnicy w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej.  Mielecki „Elektryk” będzie jedyną szkołą wyposażoną w tego rodzaju strzelnicę w powiecie mieleckim. Projektowana strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Umożliwia prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym i zawansowanym przy użyciu systemów symulacji laserowej broni. Działa w oparciu o wirtualną rzeczywistość, kształtując i utrwalając prawidłowe nawyki strzeleckie w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej.

Mówi starosta mielecki  Stanisław Lonczak.

Strzelnica, która powstanie w mieleckim Zespole Szkół  im. prof. Groszkowskiego, będzie dostępna dla uczniów klas mundurowych z powiatu, grup zorganizowanych młodzieży oraz organizacji proobronnych na zasadach określonych regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, zgodnie z wytycznymi MON.

Budowa strzelnicy to koszt 180 tys. złotych, z czego 144 tys. złotych stanowić będzie dotacja celowa pozyskana przez Powiat Mielecki w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie”.

Warto dodać, że o wsparcie w ramach tego programu ubiegało się łącznie 56 jednostek samorządu terytorialnego z kraju. Dotacje celowe w wysokości od 114 tys. złotych do 150 tys. złotych otrzymało 45 z nich.

 

Tomasz Łępa

 

 

 

 

 

Tomasz Łępa