Mielec: Dzierżawa obwodów łowieckich

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Starosta Mielecki  podpisał umowy na dzierżawę obwodów łowieckich. O kontynuację gospodarowania swoimi rewiami ubiegało się 8 kół łowieckich działających na terenie Powiatu Mieleckiego.

W ramach podpisanych umów myśliwi zobowiązują się m.in. : współdziałać z właściwym wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, właściwym nadleśniczym w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny a także zgłaszać właściwym organom Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej lub urzędom gminy bądź najbliższym zakładom leczniczym dla zwierząt o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt wolno żyjących czy  prowadzić monitoring łowiecki obejmujący zwierzynę i jej środowisko.

Myśliwi muszą w pełni współpracować ze wszystkimi organami państwowymi i samorządowymi na szczeblu województwa, powiatu i  gminy oraz kompleksowego działania w zakresie ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Podpisane w starostwie umowy obowiązywać będą przez kolejne 10 lat.

Tomasz Łępa