Mielec: Dwa miliony złotych więcej w budżecie Mielca!

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: admin

Do budżetu miasta Mielca wpłynęły dodatkowe 2 miliony złotych z tytułu uszczelnienia systemu podatkowego. Jest to kwota, którą jeden z mieleckich podatników wpłacił z tytułu wyrównania podatku od nieruchomości za drugie półrocze 2016 i cały rok 2017.
W ramach działań związanych z uszczelnianiem systemu podatkowego Szef KAS, działając na wniosek Prezydenta Miasta Mielca wszczął wobec jednego z podatników postępowanie podatkowe w sprawie, w której może być wydana decyzja z zastosowaniem art. 119 a Ordynacji Podatkowej, tj. z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie rozliczenia podatku od nieruchomości należnego Prezydentowi Miasta Mielca.
Podstawą do podjęcia przez Prezydenta Miasta Mielca tego typu działań było wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego przepisów regulujących instytucję klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Przepisy regulujące klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania weszły w 2016 r. i mają zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy. Celem wprowadzenia tych regulacji było określenie granic legalnej optymalizacji podatkowej.
Przeprowadzone postępowanie podatkowe zakończyło się powodzeniem i w jego wyniku podatnik wpłacił należny Miastu podatek wraz z odsetkami.

(Tomasz Łępa)