Mielec: Dotacja dla centrum kultury.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”.
200 tysięcy złotych, które trafi do budżetu gminy zostanie przeznaczone na dostosowanie i doposażenie budynku byłej podstawówki w Radomyślu Wielkim przy ul. Ogrodowej do potrzeb bieżącej działalności centrum kultury.

Tomasz Łępa