Mielec: Dokończyć rozbudowę ośrodka.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: admin

Nauczyciele i rodzice niepełnosprawnych uczniów Powiatowego Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Mielcu apelują do zarządcy, czyli starostwa o dokończenie rozbudowy tej placówki, którą rozpoczęto blisko dekadę temu. Mówi radna powiatowa Maria Orłowska, która z Powiatowym Zespołem Szkolno-Wychowawczego w Mielcu jest związana od 30 lat jako nauczyciel i wieloletnia dyrektor tej placówki.

Problemem jest brak miejsca.

Do zrobienia zostało niewiele.

Powiatowy Zespół Szkolno-Wychowawczy w Mielcu kształci i wychowuje dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

(Paweł Galek)