Mielec: Dobre wyniki w zarządzaniu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

W pierwszym półroczu tego roku  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała 27 decyzji o wsparciu przedsiębiorcom na realizację nowych projektów inwestycyjnych w obszarze, będącym we właściwości zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC. Dało to możliwość stworzenia warunków pracy dla 252 osób, głównie w takich branżach jak: przetwórstwo tworzyw sztucznych, motoryzacja, poligrafia i opakowania oraz w sektorze elektromaszynowym czy spożywczym.

Nowe inwestycje będą realizowane na terenie całego obszaru EURO-PARK MIELEC – od powiatu leskiego po lubartowski.

Mówi Waldemar Barnaś, dyrektor ARP S.A. w Mielcu.

Najwięcej, bo 22 projekty planują zrealizować przedsiębiorcy na terenie Podkarpacia, pozostałe będą wdrażane w centralnej części województwa lubelskiego. Również i trwająca pandemia stała się  środkiem do tego iż wielu przedsiębiorców postanowiła się przyjrzeć  bliżej swoim biznesom.

 

W ramach programu „Polska Strefa Inwestycji” zarządzający obszarem EURO-PARK MIELEC wydał łącznie 93 decyzje o wsparciu, a przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie ponad  3 mld zł nakładów inwestycyjnych i utworzenie ok. 1,3 tys. nowych miejsc pracy.

Wśród największych pracodawców znajdują się m.in. takie firmy jak: PZL Mielec, Olimp Laboratories, MARMA Polskie Folie, ORLEN Południe, MTU Aero Engines Polska, Kirchhoff Polska czy  Husqvarna Poland.

 

Tomasz Łępa