Mielec: Dobre przygotowanie do zdalnego systemu funkcjonowania

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła po spotkaniu online  z dyrektorami szkół, dla których Starostwo jest organem prowadzącym. Celem spotkania była analiza i omówienie  stanu przygotowania mieleckich szkół i placówek ponadpodstawowych do zdalnego nauczania, w którym to trybie od dnia dzisiejszego pracują wszystkie szkoły tego typu w Polsce. Szczegółowa analiza sytuacji dokonana na spotkaniu wskazuje jednoznacznie na dobre przygotowanie powiatowych szkół i placówek do zdalnego systemu funkcjonowania.

Powiat uczestniczył w rządowym programie „Zdalna szkoła”, w ramach którego udało się doposażyć szkoły w sprzęt informatyczny, głównie w laptopy i inne niezbędne urządzenia peryferyjne. Pozwala to na właściwe prowadzenie przez nauczycieli zdalnego nauczania, a pojedyncze przypadki braku dostępu do sprzętu zgłaszane przez uczniów, będą na bieżąco rozwiązywane przez szkoły na zasadzie wypożyczenia komputerów z zasobów szkolnych.

Zajęcia zdalne będą prowadzone przez zdecydowaną większość nauczycieli z domu, jedynie około 15% pedagogów zdeklarowało chęć i potrzebę poprowadzenia zdalnego nauczania z macierzystej szkoły.  Ustalono też, że lekcja prowadzona w trybie zdalnym może trwać od 30-45 minut i będzie to uzależniane od specyfiki danej szkoły oraz przedmiotu.

Starostwo rekomenduje prowadzenie lekcji zdalnych w wymiarze 35 minut. Pozwoliłoby to na optymalne wykorzystanie czasu prowadzenia zajęć i przygotowania materiałów na poszczególne moduły nauczania.

Tomasz Łępa