Mielec: Czekamy na Park Przemysłowy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Gmina Radomyśl Wielki otrzyma ponad 2mln dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Podborzu. Przetarg na to przedsięwzięcie został już rozpisany. Przedsięwzięcie to  umożliwi dojazd do terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową bo jak tłumaczy burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybicki chciałby aby i  tu również zawitały firmy, które stworzyłyby park przemysłowy.

Powierzchnia obszaru  przemysłowego objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 43 ha. Możliwe tam będzie lokowanie inwestycji z zakresu usług i produkcji, co zdaniem burmistrza wpłynęłoby to na rozwój całej gminy.

Przypomnijmy, w kwietniu Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. W województwie podkarpackim o takie  dofinansowanie,  gminy złożyły ponad 160 wniosków.

Tomasz Łępa