Mielec: Czekamy na obiecane środki finansowe

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Szpital Specjalistyczny w Mielcu znajduje się wśród 150 placówek,  które nie będą w stanie zrealizować ustawowych podwyżek dla personelu działalności podstawowej. Listę taka przedstawił Związek Powiatów Polskich. Dyrektorzy szpitali i samorządy apelują do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie pilnych działań w związku z ustawowo zagwarantowanymi podwyżkami dla personelu szpitali. Jak mówi starosta mielecki Stanisław Lonczak, pieniądze dla mieleckiej lecznicy mają się pojawić już w październiku, takie mamy zapewnienia, dodaje.

Jak zaznacza mielecki starosta niczym  środki wpłyną na konto szpitala, sama placówka czyni też starania  poprawiające kondycję finansową szpitala.

Przypomnijmy, 3 sierpnia  w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie Prezydentów, Starostów i Członków Zarządu Powiatu odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz Dyrektorów i Prezesów Szpitali.

Dotyczyło ono skutków finansowych dla szpitali powiatowych i miejskich wynikających z wejścia w życie ustawy  o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W trakcie dyskusji zwracano uwagę na drastyczny brak środków finansowych, które pozwoliłyby pokryć podwyżki wynagrodzeń oraz rosnącą inflację. Postanowiono również o skierowaniu prośby do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie tej sprawy.

Tomasz Łępa