Mielec: Czas na utylizację azbestu.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Gmina Mielec po raz kolejny zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o udzielenie dotacji na odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest. Dlatego też gmina zachęca mieszkańców posiadających tego rodzaju wyroby do składania wniosków o ich utylizację.

Mówi wójt gminy Józef Piątek:

Jak zaznacza wójt gminy Mielec mimo iż z roku na rok ubywa tych niebezpiecznych materiałów jednak jeszcze nie wszyscy maja środki na nowe pokrycia dachowe.

Od 1997 roku w Polsce obowiązuje zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest, obrotu azbestem i wyrobami, które go zawierają oraz sprowadzania azbestu i wyrobów, które go zawierają. W rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej czytamy, iż wszelkie wyroby, które zawierają azbest muszą zniknąć do 31 grudnia 2032 roku. Za samowolne usunięcie azbestu z posesji i wyrzucenie bądź zagospodarowanie go w nielegalnym miejscu grozi kara grzywny.

Tomasz Łępa