Mielec:  Coraz mniej azbestu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Już dziewiąty rok Gmina Miejska Mielec prowadzi akcję darmowego usuwania materiałów zawierających azbest  z terenu miasta Mielca. W sumie od 2013 roku do końca 2020 r. usunięto 623 tony szkodliwego dla zdrowia azbestu z terenu 448 nieruchomości objętych tą akcją. Mówi Anna Szot, inspektor z wydziału  Ochrona Środowiska i Gospodarki Odpadami w mieleckim magistracie.

Mieszkańcy posiadający „eternitowe” dachy na domach prywatnych, budynkach gospodarczych, bądź np. altanach na działkach ogrodowych, w dalszym ciągu mogą nieodpłatnie skorzystać z możliwości pozbycia się szkodliwych materiałów azbestowych.

Gmina Mielec wszystkich zainteresowanych zachęca do składania wniosków, jednocześnie informuje, że odbiór, demontaż oraz transport i utylizacja są całkowicie finansowane z budżetu Gminy Miejskiej Mielec. Kosztem, który ponosi mieszkaniec jest zakup nowego pokrycia dachowego i jego montaż. Wnioski można składać do 30 września 2021 r.

 

 

Tomasz Łępa