Mielec: Co z dyrektorem mieleckich placówek szkolno-wychowawczych?

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Starostwo Powiatowe w Mielcu poprzez wydane oświadczenie dementuje nieprawdziwe informacje dotyczące zakończenia pracy Elżbiety Wyparło jako dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu. Ma to związek z listem rozesłanym do mieleckich mediów dotyczącym zwolnienia tej osoby z zajmowanego stanowiska. Mówi Andrzej Bryła wicestarosta mielecki.

„Od sierpnia 2018 roku w zarządzanej przez dyrektor Wyparło placówce prowadzona była procedura powołania wicedyrektorów, a jej tryb i forma przeprowadzenia miały istotny wpływ na rozwój dalszych wypadków związanych z zarządzaniem Powiatowym Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczych” czytamy w oświadczeniu starostwa. „W następstwie właśnie tej procedury Zarząd obecnej kadencji wszczął w grudniu 2018 roku kontrolę, która trwała łącznie do sierpnia 2019. Zostały wydane również przez organ prowadzący stosowne zalecenia pokontrolne, których realizacji dyrektor placówki odmówiła na piśmie.
Odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki oświatowej w trakcie roku szkolnego obwarowane jest szeregiem uwarunkowań, które muszą zostać spełnione. Wystąpienie do Kuratora jest jednym z nich” – czytamy w oświadczeniu.

Tomasz Łępa