Mielec: Co dalej z masztem?

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

W Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mielcu toczy się postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę masztu nadawczego telefonii komórkowej ze wskazaną lokalizacją w miejscowości Podleszany, gmina Mielec.
Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków w dostarczonej dokumentacji. Do czasu ich uzupełnienia nie może być wydane pozwolenie na budowę przedmiotowego masztu. Mówi Marek Patyk ze starostwa powiatowego w Mielcu.

Powiatowy Nadzór Budowlany dokonał oględzin działki, na której – jak to wynika z wyjaśnień inwestora – pracuje maszt tymczasowy. W czasie oględzin stwierdzono, że na gruncie znajduje się kabel go zasilający. Stwierdzono naruszenie warunków umowy zawartej w maju pomiędzy Skarbem Państwa, a inwestorem, który nie powiadomił właściciela o zamiarze wejścia w teren.
Ponadto stwierdzono, że ułożenie i poprowadzenie kabla energetycznego, zasilającego maszt tymczasowy, stanowi bezpośrednie i realne zagrożenie dla osób trzecich. Stan zastany „na gruncie” nie odpowiada i nie jest zgodny z dokumentacja projektową.

(Tomasz Łępa)