Mielec: Ciąg dalszy budowy kanalizacji…

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

Jeszcze w tym roku zakończyć się mają prace przy budowie kanalizacji w Goleszowie, gmina Mielec.  Powstaje tu sieć kanalizacji o długości blisko 9 km wraz z  posadowieniem 6 pompowni.

Mówi wójt gminy Mielec, Józef Piątek.

Rozpoczęły się także prace przy budowie kanalizacji, jego ostatniego etapu w Podleszanach. Tu zadanie inwestycyjne obejmuje budowę 8 km sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej. Kończą się  również  prace przy uzbrajaniu w wodę i kanalizację, ponad 5,5 ha terenów w Woli Chorzelowskiej.

Plany inwestycyjne  dotkną także obiektów oświatowych w gminie Mielec.  Na początek rusza termomodernizacja budynków Zespołu  Szkół w Chorzelowie.

Tomasz Łępa