Mielec: Big Brother w Wadowicach Górnych.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W związku z licznymi przypadkami zaśmiecania lasów w obrębie miejscowości Piątkowiec jak i Jamy – gmina Wadowice Górne, podjęto decyzję o zainstalowaniu fotopułapek, których celem będzie namierzenie śmiecących osób jak również ich ukaranie. Problem ten zaczyna narastać, tłumaczy wójt gminy Michał Deptuła.

Art. 162 Kodeksu Wykroczeń mówi: Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Tomasz Łępa