Maśnik: Łączą pokolenia.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Pod hasłem „Piknik łączacy pokolenia” upłynęło wydarzenie zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki” z Maśnika w gminie Połaniec.

Mówi prezes koła Joanna Kwiatkowska:

To kolejne tego typu wydarzenie zorganizowane przez „Nadwiślanki”, które pobudziła do działania pandemia:

Jednym z celów stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki” z Maśnika w gminie Połaniec oprócz kultywowania tradycji świętokrzyskich jest aktywizowanie i integrowanie mieszkańców sołectw Maśnik, Ruszcza Kępa i Rybitwy.

Joanna Sarwa