Łoniów: Żołnierz Niezłomny Władysław Żwirek spoczął w rodzinnym grobie.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W Łoniowie odbył się dziś pogrzeb żołnierza niezłomnego – Władysława Żwirka – związanego z Ziemią Sandomierską kapitana Narodowych Sił Zbrojnych.

Podporucznik rezerwy WP, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych Władysław Żwirek, pseudonim ‚Wysoki’, ‚Gall’, ‚Roman’ urodził się 15 listopada 1911 r. we wsi Wnorów w powiecie sandomierskim.

W 1933 r. ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 2. Dywizji Piechoty Legionów przy 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. W czasie wojny 1939 r. walczył m.in. w obronie Lwowa, gdzie został ciężko ranny. W szpitalu przebywał do maja 1940 r., następnie został umieszczony w obozie jenieckim. Z niewoli został zwolniony w lipcu 1940 r. Powrócił w sandomierskie, gdzie związał się z miejscowymi strukturami NOW, a następnie NSZ. Od 1943 r. miał pełnić funkcję Komendanta Powiatu NSZ Sandomierz.

Utrzymywał kontakt z oddziałem partyzanckim „Jędrusie”. Po wkroczeniu Sowietów, zagrożony aresztowaniem, przedostał się na Lubelszczyznę. W październiku 1944 r. objął obowiązki Komendanta Powiatu NSZ Chełm. W marcu 1945 r. został mianowany szefem Oddziału I (organizacyjnego) w Komendzie Ziem Wschodnich NSZ oraz Komendzie Okręgu NSZ Lublin. Pozostawał w stałym kontakcie z oddziałami leśnymi NSZ. W lipcu 1945 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy MUBP w Lublinie i przeszedł brutalne śledztwo. Był przetrzymywany w więzieniu na Zamku w Lublinie, a od stycznia 1946 r. w więzieniu karno-śledczym na warszawskim Mokotowie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 marca 1946 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 maja 1946 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Szczątki Władysława Żwirka odnaleziono w październiku 2020 r. podczas prac prowadzonych przez IPN w ossuarium cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie.

Uroczystości w Łoniowie miały charakter państwowy. Rozpoczęła je msza święta w kościele św. Mikołaja. Szczątki Władysława Żwirka zostały złożone w rodzinnym grobie, w którym spoczywa jego ojciec Stanisław.

(źródło www.ipn.gov.pl)