Łoniów: Powrót Bohatera.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Tomasz Łępa

Ciało żołnierza niezłomnego Władysława Żwirka spoczęło w rodzinnym grobie na cmentarzu w Łoniowie.

Miejsce szczątków kapitana Narodowych Sił Zbrojnych przez ponad 70 lat nie było znane.

Władysław Żwirek – pseudonim ‚Wysoki’, ‚Gall’, ‚Roman’ – podporucznik rezerwy WP, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych urodził się w 1911 r. we wsi Wnorów w powiecie sandomierskim.

W czasie wojny 1939 r. walczył m.in. w obronie Lwowa, gdzie został ciężko ranny. Po pobycie w szpitalu, trafił do niewoli. W 1940 r. powrócił w sandomierskie, gdzie związał się z miejscowymi strukturami Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie NSZ. Od 1943 r. miał pełnić funkcję komendanta Powiatu NSZ Sandomierz.

Utrzymywał kontakt z oddziałem partyzanckim ‚Jędrusie”. Po wkroczeniu Sowietów, zagrożony aresztowaniem, przedostał się na Lubelszczyznę, gdzie objął obowiązki komendanta Powiatu NSZ Chełm. W 1945 r. został mianowany szefem Oddziału I w Komendzie Ziem Wschodnich NSZ oraz Komendzie Okręgu NSZ Lublin. Pozostawał w stałym kontakcie z oddziałami leśnymi NSZ.

W 1945 r. aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Lublinie przeszedł brutalne śledztwo. Był przetrzymywany w więzieniu na Zamku w Lublinie, potem w więzieniu karno-śledczym na warszawskim Mokotowie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 marca 1946 r. został skazany na karę śmierci.

Wyrok wykonano 24 maja 1946 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Szczątki Władysława Żwirka odnaleziono w październiku 2020 r. podczas prac prowadzonych przez IPN na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie.

Dla rodziny było to ogromne przeżycie.

Mówi bratanica kapitana Władysława Żwirka Wanda Nasternak:

Uroczystość pogrzebowa była dla najbliższych zamknięciem tragicznej historii:

Uroczystości w Łoniowie miały charakter państwowy i odbyły się w asyście wojskowej.

Wśród tych, którzy przyszli oddać szacunek żołnierzowi niezłomnemu, znalazł się wójt Łoniowa Szymon Kołacz:

Szczątki Władysława Żwirka zostały złożone w rodzinnym grobie, w którym spoczywa jego ojciec Stanisław.