loniow-dom


Łoniów: Budowa piątego domu dziecka bez zewnętrznego dofinansowania.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Budowa piątego domu wchodzącego w skład kompleksu Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie nie uzyskała zewnętrznego dofinansowania. Mówi starosta sandomierski Marcin Piwnik:

Skąd odmowa dofinansowania?

W związku z tym, że dofinansowania zewnętrznego nie udało się uzyskać, powiat wyłoży środki z własnego budżetu:

Potwierdza to dyrektor Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie Iwona Piskor:

– Potrzeba pieczy zastępczej jest bardzo widoczna – dodaje Iwona Piskor:

Jak mówi starosta zainteresowania łoniowską placówką to pokłosie jego dobrego funkcjonowania:

Stąd też plany budowy piątego obiektu. Fundamenty już są, teraz kolej na pozostałe prace. Zakładana kwota to dziewięćset tysięcy złotych.

Obecnie w domu dziecka w Łoniowie mieszkają 43 osoby.

Joanna Sarwa